1. Inleiding en samenvatting
 2. Hoe staan we er financieel voor?
 1. 4,1 450.594

  1. Ontwikkeling en opleiding
 2. 3,2 855.382

  2. Deelname aan de samenleving
 3. 18,8 118.136

  3. Bereikbaarheid en mobiliteit
 4. 593,8 7.136.019

  4. Bedrijvigheid
 5. 0,8 5.262

  5. Centrum, stad en dorp
 6. 4,4 47.473

  6. Landschap
 7. 8,2 105.658

  7. Wonen
 8. 5,6 45.947

  8. Klimaat en duurzaamheid
 9. 2,9 568.123

  9. Beheer en onderhoud
 10. 2,7 351.700

  10. Inwoner en bestuur
 11. 0,6 437.387

  11. Financiën
 1. Wat staat er in de paragrafen?
 2. 1 Lokale heffingen
 3. 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 4. 3 Onderhoud kapitaalgoederen
 5. 4 Financiering
 6. 5 Bedrijfsvoering
 7. 6 Verbonden partijen
 8. 7 Grondbeleid
 9. 8 Decentralisaties
 1. Overzicht van baten en lasten
 2. Balans per 31 december 2015
 3. Toelichtingen en specificaties
 4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 5. SiSa bijlage voor specifieke uitkeringen