8. Klimaat en duurzaamheid

Wat hebben we bereikt?

Toekomstbestendig gebruik van de woomomgeving

De gemeentelijke inzet voor een toekomstbestendig gebruik van onze omgeving is in 2015 voortgezet. Het accent daarbij heeft gelegen op initiatieven voor energiebesparing.

Beleidsdoelen en prestaties