11. Financiën

Wat hebben we bereikt?

Gezonde financiële huishouding

In de meerjarenbegroting 2016-2019 hebben we gezorgd voor een gezonde financiële huishouding. Weliswaar vertoont de jaarschijf 2016 nog een tekort, vanaf 2017 is er bij gelijkblijvende omstandigheden financiële ruimte. Tegelijkertijd hebben we gezorgd voor een verbetering van de weerstandscapaciteit.

Beleidsdoelen en prestaties