Overzicht van baten en lasten

Resultaat
Het jaar 2015 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 8,0 miljoen. Het saldo uit de programmabegroting inclusief door de raad vastgestelde wijzigingen is € 2,8 miljoen negatief. De noodzakelijk geachte, niet geraamde, verhoging van de verliesvoorziening Bergerden met € 7,1 miljoen is een belangrijke oorzaak van het hoger dan begrote negatieve saldo.
In paragraaf 4.2 worden de belangrijkste afwijkingen (groter dan € 50.000 of politiek relevant) toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015Begroting 2015
na wijziging
Begroting 2015
primitief
Programma'sBatenLastenSaldoBatenLastenSaldoBatenLastenSaldo
1Ontwikkeling en opleiding-28810.81510.527-35211.33410.982-41811.51311.096
2Deelname aan de samenleving-8.66533.86125.196-8.60034.84126.241-8.77333.04424.271
3Bereikbaarheid en mobiliteit047147103533530704704
4Bedrijvigheid-2.57511.6269.051-4.2915.5461.254-4.2085.4401.232
5Centrum, stad en dorp-39677637-34677643-34657623
6Landschap-911.063973-981.1501.05201.0501.050
7Wonen-3.4484.7951.347-8.0219.6451.623-8.0219.3101.288
8Klimaat en duurzaamheid-40952912-1411.082940-6947940
9Beheer en onderhoud-1.59321.63820.045-1.16022.36521.205-73521.68420.949
10Burger en bestuur-1.23514.68013.445-1.16514.26313.098-1.14813.99512.847
11Financiën-9.3912.832-6.559-8.4411.928-6.514-9.1742.223-6.952
Subtotaal programma's-27.365103.41076.045-32.303103.18470.877-32.517100.56768.048
Algemene dekkingsmiddelen-66.4960-66.496-65.8350-65.835-66.4620-66.462
Onvoorzien000000000
Gerealiseerd totaal van baten en lasten-93.861103.4179.556-98.138103.1915.050-98.979100.5741.594
Toevoegingen en Onttrekkingen aan reserves
1Ontwikkeling en opleiding-1130-113-1180-118000
2Deelname aan de samenleving-1.4102.059649-1.5992.059460-6522.0101.358
3Bereikbaarheid en mobiliteit-48323275-48323275000
4Bedrijvigheid-7130-713-530-53000
5Centrum, stad en dorp000000000
6Landschap-379962-699930000
7Wonen-341176-164-3350-335000
8Klimaat en duurzaamheid-470-47-1210-121-1210-121
9Beheer en onderhoud-1.9241.084-840-2.5061.074-1.432-1.7221.074-648
10Burger en bestuur-486618-526614000
11Financiën-2.6631.987-676-2.7311.785-946-2.1141.067-1.047
Subtotaal reserves-7.3445.794-1.549-7.6325.406-2.226-4.6094.151-458
Gerealiseerd resultaat-101.204109.2128.007-105.770108.5972.825-103.588104.7251.136