8 Decentralisaties

Nieuwe taken

Met ingang van 1 januari hebben gemeenten, in aanvulling op de bestaande taken op het gebied van werk, inkomen, ondersteuning en onderwijs, er een fors aantal nieuwe taken voor het sociaal domein bijgekregen. De gemeenten hebben daarmee de verantwoordelijkheid gekregen om een lokaal, integraal stelsel van maatschappelijke ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden van mensen.

Op 1 januari is Lingewaard gestart met het uitvoeren van de nieuwe taken terwijl duidelijk was dat daarvoor nog niet alle voorwaarden volledig beschikbaar waren. Goede ondersteunende informatiepakketten waren bijvoorbeeld nog niet beschikbaar; de nieuw ingestroomde professionals en organisaties moesten aan elkaar wennen en ook bleek in de loop der tijd dat het nodig was om beleid en uitvoering binnen de ambtelijke organisaties dichter naar elkaar toe te bewegen. Vanaf de zomer werken de teams in het sociaal domein steeds intensiever samen. In 2016 zullen ze ook fysiek in elkaar buurt gaan werken zonder de verbinding met bijvoorbeeld wonen, economie maar ook informatie uit het oog te verliezen.