7 Grondbeleid

Inleiding

31 oktober 2013 is de Nota Grondbeleid 2013 gemeente Lingewaard vastgesteld. De Nota Grondbeleid is een strategische nota op hoofdlijnen, met een directe relatie met andere beleidstukken waaronder de Structuurvisie Lingewaard 2012 - 2022, de Economische beleidsvisie, de Nota Wonen en het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP). De nota vormt het kader voor het grondbeleid.