7 Grondbeleid

Algemene Reserve Grondexploitatie

Door de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) worden de financiële resultaten en risico's van de grondexploitaties gescheiden van de financiële huishouding van de Algemene Dienst. De ARG vormt daarmee een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de grondexploitaties. Als onderdeel van het risicomanagement wordt een gewenste hoogte voor de Algemene Reserve Grondexploitatie bepaald.
Bij het positief afsluiten van een grondexploitatie, wordt de winst toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitatie. Als op een grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor een verliesvoorziening gevormd ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie. Mutaties in deze verliesvoorziening leiden derhalve ook tot wijziging in de Algemene Reserve Grondexploitatie.

Algemene Reserve Grondexploitatie per 31-12-2014

401.057

Afname 2015 totaal bouwgrondexploitatie (zie bovenstaand overzicht)

-448.761

Afname 2015 nagekomen lasten G.034 (CPB MGZ/Assenburg

-3.850

Toename 2015 afwikkeling afgesloten grondexploitaties

51.554

Algemene Reserve Grondexploitatie per 31-12-2015

0