7 Grondbeleid

COMPLEXEN IN VOORBEREIDING

Woningbouw

G.063  Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel  

Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van de brandweerkazerne, de voormalige FIAT garage en twee woningen aan de Dorpsstraat en de herontwikkeling van het vrijgekomen gebied.

Wat hebben we gedaan in 2015
Met Waardwonen zijn de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen op deze locatie. Hiertoe zijn verschillende stedenbouwkundige modellen verkend.  Daarnaast is de mogelijkheid voor subsidie in het kader van het programma SteenGoed Benutten van de provincie Gelderland onderzocht, en een aanvraag hiertoe voorbereid.

Afwijking van programmabegroting 2015:Ja

Boekwaarde per 31-12-2015

€ 462.735

Boekwaarde per m²

€        230

Haalbaarheid

Wordt onderzocht.

Reëel en stellig voornemen om in de nabije toekomst te bouwen.

Ja

Aanvullende toelichting