7 Grondbeleid

Verliesvoorzieningen

Voor exploitaties met een geraamd negatief resultaat op eindwaarde worden verliesvoorzieningen getroffen. Hiermee kunnen de toekomstige tekorten worden gedekt. Deze verliesvoorzieningen zijn een waardecorrectie op de voorraad gronden en worden op de balans hierop in mindering gebracht. Omdat de gemeente Lingewaard indirect via deelname in de gemeenschappelijke regeling Bergerden participeert, wordt de verliesvoorziening voor Bergerden niet op de voorraad gronden in mindering gebracht, maar op de balans opgenomen onder de reserves en voorzieningen. Daarom is de verliesvoorziening Bergerden een afzonderlijke voorziening. In onderstaande tabel worden beide voorzieningen weergegeven.

Voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2014

982.500

Mutatie 2015 (zie bovenstaand overzicht)

237.900

Voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2015

1.220.400

Voorzieningen voor verliezen die ingebracht zijn in grondexploitaties

660.814

Totaal voorziening verliesgevende projecten per 31-12-2015

1.881.214

Verliesvoorziening Bergerden per 31-12-2014

4.973.947

Mutatie 2015 (zie bovenstaand overzicht)

7.126.053

Totaal verliesvoorziening Bergerden per 31-12-2015

12.100.000