3. Bereikbaarheid en mobiliteit

Wat hebben we bereikt?

Leefomgeving, school en werk zijn goed bereikbaar

We willen de bereikbaarheid van woon- en werkgebieden in onze gemeente en de bereikbaarheid van de regionale hoofdwegen vanuit die woon- en werkgebieden verbeteren. Dat willen we op zo’n manier doen dat iedereen op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen. In 2015 zijn daartoe een aantal onderzoeken en evaluaties uitgevoerd als voorbereiding op nog uit te voeren maatregelen.

Beleidsdoelen en prestaties