4. Bedrijvigheid

Wat hebben we bereikt?

Economisch en maatschappelijk profijt van bedrijvigheid

Het afgelopen jaar zagen we een licht herstel van de economie.  Dit uit zich in meer in meer investeringen door het bedrijfsleven en een toenemende belangstelling voor  bedrijfsterreinen.
In een enkele geval heeft dit geresulteerd in de verkoop van bedrijfsterrein.

Beleidsdoelen en prestaties