4.2 Stimuleren bedrijven in stuwende sectoren

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 4.2 Stimuleren bedrijven in stuwende sectoren

Net als in alle sectoren richten we ons op de verbetering van de dienstverlening en daarmee de verbetering van het ondernemersklimaat. Door een pro actieve houding richting ondernemers verschuift de aandacht van het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen naar het gezamenlijk zoeken van mogelijkheden. Hiervoor faciliteerden we bijeenkomsten en bezochten we actief ondernemers.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)