4.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 4.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness

Eind 2014 heeft de raad een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de bedrijventerreinen vastgesteld. Een van de onderdelen betrof het ombestemmen van het bedrijventerrein Agropark II naar een regulier bedrijventerrein. Dit in combinatie met het ombestemmen van een deel van “Bergerden”, van glastuinbouw naar agrobusiness (27 ha). De eerste maanden van 2015 heeft hierover intensief overleg plaatsgevonden met de provincie Gelderland, hetgeen heeft geleid tot de bestuurlijke afspraak om deze ombestemming niet te laten plaatsvinden. Het bedrijventerrein Agropark II blijft derhalve een gesegmenteerd bedrijventerrein voor agrobusiness en Bergerden blijft als geheel concentratiegebied voor glastuinbouw. Wat betreft grondverkoop is ingezet op actieve, snelle en adequate benadering van potentiële kandidaten. Dit heeft geleid tot één grondverkoop (0,2 ha) en gesprekken met twee andere gegadigden, welke gesprekken in 2016 worden voortgezet.