Kerngegevens

Inwoners

2013

2014

2015

31-12-2015

Aantal inwoners (per 1 januari)

:

45.820

45.803

45.789

45.946

Inwoners < 20 jaar

:

11.187

11.037

10.921

10.876

Inwoners > 64 jaar

:

7.558

7.951

8.376

8.736

Personen met een uitkering (WWB-IOAW-IOAZ)

:

400

440

452

447

Aantal leerlingen per 1 oktober:

- basisonderwijs

:

4.524 *

4.324 *

4.243

4.243

- speciaal basisonderwijs

:

232 *

218 *

196

196

- voortgezet onderwijs

:

2.685 *

2.700 *

2.723

2.723

 * Op basis van "Startnotitie Demografische ontwikkelingen Lingewaard, 5 oktober 2015"

Fysiek

2013

2014

2015

31-12-2015

Oppervlakte gemeente

:

6.918

ha

6.918

ha

6.918

ha

6.918

ha

Oppervlakte land

:

6.215

ha

6.215

ha

6.200

ha

6.200

ha

Oppervlakte water

:

703

ha

703

ha

718

ha

718

ha

Aantal woonruimten (per 1 januari)

:

19.208

19.285

19.217

19.299

Lengte van wegen**

:

359

km

367

km

369

km

340

km

Oppervlakte openbaar groen (excl. sportvelden)

:

224

ha

225

ha

228

ha

245

ha

** De lengte van wegen is per 31-12-2015 een stuk lager omdat dit alleen de wegen zijn die in onderhoud zijn bij de gemeente en niet de provinciale wegen die wel op ons grondgebied liggen.

 

Financieel

2013

2014

2015

Uitgaven

Lasten

:

94.714.000

90.464.000

103.416.000

Inkomsten

Algemene uitkering uit Gemeentefonds*

:

35.653.000

37.509.000

51.670.000

Belastingen OZB

:

10.394.000

10.239.000

10.690.000

Afvalstoffenheffing & Rioolrecht

:

6.629.000

6.943.000

6.687.000

Precariobelasting

:

-

510.000

1.062.000

Hondenbelasting

:

213.000

214.000

221.000

Toeristenbelasting

:

84.000

107.000

90.000

Reclamebelasting

:

71.000

67.000

67.000

Overige inkomsten*

:

41.649.000

36.595.000

23.373.000

94.693.000

92.184.000

93.860.000

Investeringen in vaste activa

:

10.185.000

6.306.000

4.219.000

Boekwaarde eigendommen / vaste activa

:

117.622.000

117.173.000

109.977.000

Langlopende schulden

:

83.964.000

78.735.000

76.006.000

Reserves  (inclusief resultaat)

:

53.876.000

52.393.000

42.836.000

Voorzieningen

:

7.084.000

16.875.000

23.793.000

* Als gevolg van de decentralisaties zijn er verschuivingen tussen de ‘overige inkomsten’ en de ‘algemene uitkering uit gemeentefonds’