7. Wonen

Wat hebben we bereikt?

Voor iedereen een kwalitatief goede en betaalbare woning op een goede plaats

In 2015 is op basis van het collegeprogramma en actuele inzichten in de lokale woningmarkt gerichte inzet gepleegd op het stimuleren van bouwprojecten in de kleinere kernen van de gemeente. Er is een start gemaakt met een nieuwe beleidsnota Wonen. Voor het bewaken van de eigen identiteit van de verschillende kernen is de beleidsnota cultureel erfgoed vastgesteld.

Beleidsdoelen en prestaties