7.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen

Door het opheffen van de stadsregio is de begeleiding omtrent het duurzaam bouwen weggevallen. Gelet op de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid is wel getracht nul op de meter projecten te initiëren. Ook wordt in afspraken met corporaties gestreefd naar een hoger energielabel.