7.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 7.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met alle doelgroepen en wordt ingezet op energiebesparing en duurzaam materiaalgebruik.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)