7.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Er wordt waar mogelijk levenssloop bestendig gebouwd. Ook bij herstructurering wordt dit aspect meegenomen. Corporaties bouwen zoveel mogelijk voor alle doelgroepen geschikte woningen.