9. Beheer en onderhoud

Wat hebben we bereikt?

De leefomgeving is schoon, heel en veilig

Een verzorgde eigen leefomgeving van onze inwoners is belangrijk. De meeste beleidsdocumenten van de gemeente grijpen (in)direct in op de leefomgeving. Inwoners stellen een verzorgde buitenruimte op prijs en voorkomt langzaam maar zeker een verloedering van wijken. Het is dus van belang dat we de basiskwaliteit van de openbare ruimte op orde houden en ons tevens inspannen voor een veilig en logisch gebruik hiervan. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk onze inwoners. Het is tenslotte hun woonomgeving. Ook alle aanverwante zaken zoals reiniging (vegen, papierbakken, bladafval, wateroverlast, hondenuitlaatterreinen etc.) moeten op orde zijn. Grote ergernissen van inwoners ontstaan juist door relatief kleine gebreken. Direct en goed contact met onze inwoners evenals het snel oplossen van problemen zijn hierbij evident.

Beleidsdoelen en prestaties