9.1.2 Onderhouden en beheren groen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.1.2 Onderhouden en beheren groen

Het onderhoud van het groen in de openbare ruimte vindt plaats op basis van de vastgestelde beeldkwaliteitseisen. Dit betekent dat de beeldkwaliteit bepalend is voor de onderhoudsbehoefte. De beeldkwaliteit is, zoals is aangegeven in 9.1.1 per zonering vastgesteld. Het straatbeeld dient permanent te voldoen aan deze vastgestelde kwaliteit. Bij het onderhoud van bomen wordt gewerkt met een raamcontract. De gemeente inventariseert welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en geeft de aannemer deelopdrachten voor de uitvoering.
De kwaliteit van het openbaar groen loopt jaarlijks terug, omdat er geen periodieke vervanging van verouderde en niet meer vitale beplanting plaatsvindt. Door de bezuinigingen die vanaf 2009 zijn doorgevoerd (ruim € 400.000 structureel per jaar), is hiervoor geen budget meer beschikbaar. Er is geen mogelijkheid meer voor grootschalige vervangingen of renovaties. Ook ontbreekt de personele capaciteit om meer te doen dan het reguliere onderhoud. We vinden dit zorgelijk!

Voor de begrazing van grote parkgebieden waaronder de Vliegerweide en het Slingerbos in Huissen, het Wielenpark, de Ward en het gebied rondom sportpark Ressen in Bemmel worden schapen ingezet. Met begrazing door schapen worden de zaden van de planten via de schapenvacht en de hoeven verder verspreid over de verschillende graasgebieden. Hierdoor bloeit de grasvegetatie weelderiger en ontstaat er meer variatie aan bloemen in de parkgebieden.