9.1 Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 9.1 Structureel onderhouden van infrastructuur, groen en gebouwen

Eind februari 2015 is het rapport ‘beheer op Orde’ door het team B&O opgesteld. Dit rapport beschrijft de huidige situatie en de onderhoudsniveau's van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen. De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport zijn input geweest voor de verschillende beleidsplannen die in 2015 zijn ontwikkeld en vastgesteld door de gemeenteraad.  Deze vastgestelde beleidsplannen zijn openbare verlichting en verkeersvoorzieningen. Voor de totale openbare ruimte zijn kwaliteitseisen opgenomen in de diverse beleidsplannen waar in ieder geval aan moet worden voldaan. Hieraan zijn budgetten gekoppeld, waarmee de bestaande voorzieningen in stand gehouden kunnen worden en kapitaalsvernietiging wordt voorkomen.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)