Toelichting grondexploitaties

Voorraad bouwgronden

Boek-waarde
01-01-2015

Toe- / afname
2015

Boek waarde
31-12-2015

Projecten in exploitatie:

Industrieterreinen:

G.040 Agropark, Huissen

3.945.709

113.953

4.059.662

G.043 Pannenhuis II

8.267.551

409.590

8.677.141

G.045 Houtakker II

956.881

-28.647

928.234

G.073 Herstructurering glastuinbouw Huissen / Angeren

-5.062.016

868.711

-4.193.305

G.090 Herontwikkeling veilingterrein Bemmel

-28.325

33.152

4.826

Woningbouw:

G.011 Loostraat, Huissen

8.103

18.127

26.230

G.016 Nije Hof, Angeren

-37.170

37.170

-

G.028 Maliebaan

215.179

-215.179

-

G.032 Markt 20-24, Gendt

89.859

18.251

108.110

G.033 Bloemstraat, Huissen

197.450

-197.450

-

G.042 Fitness Centre, Huissen

-170.083

13.888

-156.195

G.044 Sancta Maria, Huissen

-

-55.777

-55.777

G.047 de Halden II, Haalderen

-378.384

-14.481

-392.864

G.051 Loovelden, Huissen:

Gronden ca.

-2.515.877

3.039.601

523.724

Gemeentelijke.kosten

2.712.732

-3.483.304

-770.571

G.062 Kersentuin

-45.885

45.885

-

G.066 De Wijngaardenier

-26.313

-580

-26.894

G.076 Munnikhofsestraat 9, Gendt

-14.728

-189

-14.917

G.078 Vleumingen, Gendt

-1.968

2.973

1.004

G.079 Zandsehof, Huissen

-50.207

50.207

-

G.080 Groenestraat 3, Bemmel

-8.372

371

-8.001

G.081 Zandvoort 21, Gendt

-7.012

120

-6.892

G.082 v. Voorststraat 1, Huissen

-17.780

17.780

-

G.083 Nevelveld, Bemmel

-17.894

-316

-18.210

G.084 Ceres, Bemmel

-30.199

1.456

-28.743

G.085 van Kleefstraat, Huissen

-37.953

32.897

-5.056

G.087 De Heister 2, Bemmel

-9.985

9.985

-

G.088 Loostraat 55a-57, Huissen

-11.905

3.060

-8.845

G.089 Kamervoort 25, Angeren

-9.247

30

-9.217

G.091 Munnikhofsestraat 12a, Gendt

7.074

-13.078

-6.004

G.092 Molenwei 33, Bemmel

6.380

-12.033

-5.653

G.093 Smidstraat 1-3, Gendt

-9.121

-9.121

G.094 Burchtgraafstraat, Gendt

-108.646

-108.646

G.095 Muntstraat 11, Huissen

-13.780

-13.780

G.096 Doornenburgsestraat 28, Gendt

-13.498

-13.498

G.097 Bergerdensestraat 21, Huissen

-4.069

-4.069

G.098 AH, Huissen

-132.310

-132.310

7.925.613

414.751

8.340.364

Boek-waarde
01-01-2015

Toe- / afname
2015

Boek-waarde
31-12-2015

Projecten in voorbereiding:

Woningbouw:

G.044 Sancta Maria, Huissen

18.595

-18.595

-

G.063 Dorpsstraat / Oostervelden, Bemmel

419.478

42.963

462.441

438.073

24.367

462.441

 Totaal voorraad bouwgronden

8.363.686

439.118

8.802.804

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

Boek-waarde
31-12-2014

Mutatie
2015

Boek-waarde
31-12-2015

Bemmel Vinex: bijdrage maatschappelijke investering

114.206

1.140

115.346

DorpsEs / Waterberging

18.000

-18.000

-

132.206

-16.860

115.346

Voorziening verliesgevende projecten

Boek-waarde
31-12-2014

Mutatie
2015

Boek-waarde
31-12-2015

G.033 Bloemstraat, Huissen

214.600

-214.600

-

G.011 Loostraat / Centrumplan, Bemmel

349.800

28.500

378.300

G.043 Pannenhuis II, Bemmel

 -

660.800

660.800

G.044 Sancta Maria, Huissen

 -

25.600

25.600

G.028 Maliebaan - Roode Wald, Angeren

273.100

-273.100

-

G.078 Vleumingen, Gendt

52.700

-800

51.900

G.042 Fitness Centre, Huissen

85.400

3.800

89.200

G.085 Van Kleefstraat, Huissen

6.900

7.700

14.600

982.500

237.900

1.220.400

Bij:

Voorzieningen ingebracht in project:

Woningbouw:

G.042 Fitness Centre, Huissen

404.868

404.868

Verliezen i.v.m. rente 2005 over projecten

256.003

-57

255.946

660.871

-57

660.814

Totaal voorziening verliesgevende projecten

1.643.371

237.843

1.881.214