6. Landschap

Wat hebben we bereikt?

Bewust leven in en genieten van ons rivierenlandschap

Het landschap in Lingewaard is voor een deel gevormd door de rivieren en de ingrepen door de mens om het water te bedwingen. Ook het land tussen de rivieren in is in het verleden steeds aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en het gewenste gebruik van de ruimte. Het historische gegroeide fundament is weer de basis voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. Als leidraad voor het bewaken van het historisch fundament bij nieuwe plannen is eind 2015 de gemeentelijke Beleidsnota Cultureel Erfgoed vastgesteld.

Beleidsdoelen en prestaties