6.2 Bevorderen beleving van ons landschap

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 6.2 Bevorderen beleving van ons landschap

Zowel in de structuurvisie 2012-2022 als in het landschapsontwikkelingsplan wordt gefocust op het beter beleefbaar maken van het landschap en het versterken van netwerken. Wij willen bewoners en recreanten meer gelegenheid geven te ontspannen in de natuur en hen informeren over dit rivierenlandschap en zijn rijke cultuurhistorie. Op diverse manieren heeft de gemeente in 2015 gewerkt aan bevordering van de beleving van het landschap. Zie de prestatiedoelen horende bij 6.2.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)