6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.2.2 Verbeteren recreatief netwerk

 In 2015 is met name in Park Lingezegen hard gewerkt aan verbetering van het recreatief
netwerk. Er zijn diverse nieuwe fietspaden gerealiseerd. Door het uitbrengen van een nieuwe recreatiekaart in 2015 door Park Lingezegen en een eigen App is er meer inzicht gekomen voor de gebruikers van het Park naar de mogelijkheden.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Aanleggen en verbeteren routes

Aantal toegankelijk gemaakte schouwpaden

1

0

Niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van de medewerking van grondeigenaren.