2. Deelname aan de samenleving

Wat hebben we bereikt?

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe

De nieuwe taken van de gemeente in het sociaal domein hebben grote gevolgen voor de rol van de gemeente maar misschien nog wel meer voor die van onze inwoners. Steeds duidelijker is de kracht van inwoners het uitgangspunt voor de rol die de gemeente als lokale overheid gaat spelen. Niet alleen in het keukentafelgesprek als het gaat om bijvoorbeeld het toekennen van huishoudelijke hulp of andere voorzieningen maar ook bij het opstarten van een moestuin, het realiseren van een bankje of kunstwerk in de openbare ruimte of het meedenken en meedoen in de eigen kern of de eigen wijk.

"Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" schreven we in 2014 als uitgangspunt voor de begroting 2015 en dat staat in 2016 misschien nog wel steviger overeind ! Steeds meer kunnen en willen inwoners ook echt zelf verschil maken als het gaat om hun leefomgeving en hun leefomstandigheden. Eerlijk is ook om vast te stellen dat dit ook wordt verwacht. De overheid kan immers niet meer alles oplossen. Het is goed en inspirerend om te zien dat inwoners dat ook oppakken.

Zo is in 2015 stichting Zelf opgericht en nu al een jaar een regelmatige gesprekspartner aan tafel. Samen met studenten van de HAN werkt Zelf  in een "Innovatiehub". Dit is een aanpak waarbij studenten van de HAN, vragen en wensen die leven in onze gemeente ophalen in onze kernen. Met Zelf, met andere inwoners en organisaties worden deze uitgewerkt en waar mogelijk uitgevoerd. De HAN stelt hiervoor vanuit diverse studierichtingen kennis en inzet ter beschikking. Een prachtige samenwerking die veelbelovend is.

Beleidsdoelen en prestaties