2.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan leven

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan leven

De gemeente wil optimale kansen bieden voor psychische en lichamelijke gezondheid van alle (groepen) inwoners. Hiervoor heeft zij een gemeentelijk publiek gezondheidsbeleid vastgesteld (op grond van de Wet publieke gezondheid). In het beleid ligt de nadruk op collectieve preventie.

Algemene aandachtspunten binnen het beleid zijn de aansluiting tussen eerstelijnszorg en de zorgverzekeraar, de doelgroep mensen met een lagesociaal economische status, het meewegen van gezondheidsaspecten binnen gemeentelijke besluiten en detransities sociaal beleid als gevolg van op handen zijnde wettelijke veranderingen.

Specifieke speerpunten van beleid, die ook in 2015 leidend zijn geweest zijn: overgewicht; psychische gezondheid; alcohol en drugs; seksuele gezondheid; ouderengezondheid.

In 2014 en 2015 hebben de elf gemeenten in de regio Arnhem het preventieve publieke gezondheidsbeleid gezamenlijk opgepakt. De regio heeft in 2015 regionale speerpunten van beleid vastgesteld. In 2016 zullen deze regionale uitgangspunten worden verwerkt in het lokale meerjarenbeleid publieke gezondheid dat onderdeel uitmaakt van het integrale beleid van het Sociaal Domein.