2.2 Stimuleren zelfredzaamheid

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 2.2 Stimuleren zelfredzaamheid

Ook in 2015 zijn in onze gemeente een groot aantal initiatieven ondersteund met als doel om bij te dragen aan de zelfredzaamheid van inwoners. Lingewaard wil al haar inwoners in de gelegenheid stellen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Een groot deel van het gemeentelijk (sociaal) beleid is hierop gericht. Of het nu gaat om ouderen, kinderen en jongeren, vluchtelingen, werkenden of werklozen, gehandicapten of sportieve, gezonde, werkende, hoogopgeleide mannen, iedereen kan deelnemen in Lingewaard.

Enkele aansprekende voorbeelden uit 2015 willen we noemen: de Ecocar in Gendt is gefinancierd voor mobiliteit van de Gentse ouderen, er is provinciale subsidie beschikbaar gekomen om gebruikers van doelgroepenvervoer te helpen om van het reguliere openbaar vervoer gebruik te kunnen maken, statushouders worden begeleid om goed te integreren in de Lingewaardse samenleving , in dorpsontwikkelplannen en leefbaarheidsplannen in Doornenburg, Angeren en Haalderen bespreken we met inwoners wensen en ideeën voor ontwikkeling  en participatie.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)