2.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningen

In 2015 is verder vorm gegeven aan de  ontwikkeling van sociaal-culturele centra in Bemmel, Gendt en Huissen.
In Bemmel is in nauwe samenwerking met SCC De Kinkel een renovatieplan opgesteld dat aan de raad is voorgelegd. Naar verwachting kan in 2016 een begin gemaakt worden met de renovatie van de Kinkel.
In Gendt is Providentia in 2014 gerenoveerd en in 2015 in gebruik genomen.
De planvorming voor het Stadhues in Huissen is in 2015 afgerond.
Het Stadhues in Huissen krijgt een herbestemming die past bij dit gemeentelijk monument. Na jaren van leegstand is met een ontwikkelaar en de partners Betuweland en WaardWonen overeenstemming bereikt over het realiseren van tijdelijke zorgappartementen die in de toekomst worden omgebouwd tot huurappartementen in eigendom van WaardWonen. De gemeente blijft eigenaar van het monumentale deel op de begane grond van het klooster. Op de begane grond is een sociaal-culturele functie voorzien, waarin in ieder geval de bibliotheek kan  worden gehuisvest. In de toekomst krijgt de gehele begane grond van het monumentale deel van het Stadhues een bestemming als sociaal-cultureel centrum.
Naar verwachting wordt het Stadhues eind 2016 of begin 2017 opgeleverd.