2.1 Mogelijkheden bieden voor deelname en ontmoeting

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 2.1 Mogelijkheden bieden voor deelname en ontmoeting

Lingewaard is meer dan een grondgebied met inwoners. Lingewaard is een samenleving met een hecht sociaal fundament. Dat is in dit eerste jaar van de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein opnieuw duidelijk geworden. Deze decentralisaties hebben grote veranderingen gebracht voor inwoners, organisaties, voor nieuwe contractpartijen en samenwerkingspartners en ook voor de gemeente zelf. En deze ontwikkeling is nog maar net gestart.

In 2015 zijn de Lingewaardse inwoners volop bereid geweest om een bijdrage te leveren aan een goede lokale samenleving. Heel veel inwoners hebben vrijwilligerswerk gedaan. In dorpshuizen en sociaal culturele instellingen, in vele sportclubs en verenigingen en ook aan de uitvoering van de nieuwe taken op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld in de Participatiepunten.

Door al deze inzet hebben heel veel mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun rol kunnen spelen in hun eigen kern of de gemeente. Dat is een prachtig resultaat wat vertrouwen geeft voor de vervolgstappen die nog gaan komen!  Deze stappen wil de gemeente steeds vaker gaan zetten met inwoners samen. In 2015 heeft de gemeente nog duidelijk zelf de regie gepakt om een goede dienstverlening aan onze burgers te kunnen garanderen. Maar nu deze staat, willen we samen met inwoners kijken hoe we die dienstverlening dichterbij en steeds meer op maat kunnen leveren naar de behoefte van onze kernen. Daarover is het gesprek tussen inwoners, organisaties en de gemeente in 2015 gestart en daar gaan we mee verder.  

Wat hebben we gedaan? (prestaties)