2.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegen

Eind  2015 is de nieuwe Sportnota vastgesteld. Samen met verenigingen is deze nota voorbereid waardoor het draagvlak voor het geformuleerd beleid groot is. Ook de sport wordt net als andere beleidsterreinen in het sociaal domein steeds meer verbonden met de brede doelstellingen in het sociaal domein namelijk het tot stand brengen van een goede sociale structuur van organisaties, verenigingen, algemene voorzieningen en waar nodig individuele hulpverlening. Het hogere doel hiervan is om onze inwoners zelfstandig, zelfbewust, gezond en actief te kunnen laten deelnemen aan onze samenleving. Bewezen is immers dat een goed sociaal netwerk en actief zijn in werk, activiteiten, sport of verenigingen zeer belangrijk is voor mensen en veel klachten, ziekten of problemen kunnen voorkomen.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming  2015

Werkelijk
2015

Subsidiëring sportverenigingen

Sportparticipatie (2012 = 100)

100

100

Sportstimuleringsactiviteiten

Voldoen aan beweegnorm*:
12-17 jaar:
18-64 jaar:
65-80 jaar:

35%
35%
35%

14,1%
50,6%
43,1%

Combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches

Jaarlijkse prestatieafspraken in het kader van uitvoering buurtsportcoachregeling***

Prestaties behaald

Prestaties behaald

* beweegnorm is aangepast naar: “Nederlandse Norm Gezond Bewegen” en gespecificeerd naar leeftijdscategorie:

  • 12-17 jaar: alle dagen van de week minimaal 60 minuten matig intensieve beweging (provinciaal: 15,8%)
  • 18-64 jaar: ten minste 5 dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging (provinciaal: 51,0%)
  • 65-80 jaar: ten minste 5 dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging (provinciaal: 51,1%)

** Naar aanleiding van het nieuwe sportbeleid, worden de indicatoren aangepast.
*** Toelichting bij de meerjarige prestatieafspraken over de inzet van buurtsportcoaches in 2015:

In de prestatieafspraken zijn de doelgroepen en de gewenste resultaten/effecten per thema benoemd. Tevens zijn indicatoren opgenomen en producten geformuleerd. Een voorbeeld van in 2015 behaalde indicatoren binnen het thema “Leefstijltrajecten volwassenen/senioren” is: ’50 coachtrajecten met 55 plussers’ ‘met minstens 2 verenigingen/instellingen een aangepaste beweegactiviteit opzetten’. Voorbeelden van in 2015 aangeboden producten binnen het thema Sport/cultuur kennismaking (in het onderwijs) zijn: ‘programma Sjors sportief & creatief’, ‘Loopland Gelderland’.