2.1.2 Stimuleren kennismaking en deelname aan kunst en cultuur

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.1.2 Stimuleren kennismaking en deelname aan kunst en cultuur

In 2015 zijn de werkzaamheden voortgezet t.b.v. het behoud van een passend aanbod aan culturele voorzieningen (multifunctionele centra, de bibliotheek, gemeentelijke expositieruimte en particuliere voorzieningen). Afspraken over cultuureducatie zijn uitgevoerd middels projecten voor het onderwijs (zoals het Cultureel Rondje Lingewaard, Cultuureducatie met Kwaliteit en Cultureel Erfgoed) en de verbindingen die de buurtsportcoaches leggen tussen cultuur, onderwijs en sport voor allerlei doelgroepen. Ook is er de nodige aandacht besteed aan het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte en promotie middels het bieden van expositieruimte in het gemeentekantoor.
In april van 2015 heeft de gemeenteraad het geformuleerde Cultuurbeleid vastgesteld tot eind 2016. Daarbij heeft ze de opdracht gegeven om nieuw beleid voor te bereiden voor 2017 en daartoe in het eerste kwartaal van 2016 een kadernotitie voor te bereiden.