1.2.6 Bieden van voldoende, goede en veilige fysieke leeromgeving

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.6 Bieden van voldoende, goede en veilige fysieke leeromgeving

De gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft met name de huisvesting van het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het volledige onderhoud is per 1 januari 2015 aan de schoolbesturen gedecentraliseerd. Om duidelijkheid te bieden ten aanzien van de staat van onderhoud van de overgedragen gebouwen heeft er in het voorjaar een nulmeting plaatsgevonden, waarvan de resultaten met de schoolbesturen zijn gedeeld.
In de wijk Zilverkamp te Huissen heeft een herschikking van scholen plaatsgevonden. Zo is basisschool ’t Tweespan vanuit het Ot en Sienpad samengegaan met de Abacus en is de openbare basisschool De Zilverzwaan bij ’t Holthuus op het Ot en Sienpad ingegaan. Tenslotte zijn de scholen aan het Ot en Sienpad betrokken bij het project renovatie Ot en Sienpad. De voorbereidingen om te komen tot een daadwerkelijke renovatie worden in 2016 voortgezet.