2.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 2.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag

Wij hanteren het uitgangspunt dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, moet proberen om zo snel mogelijk een reguliere baan te vinden, zodat wordt voorzien in een eigen inkomen. In die gevallen waarin een werkzoekende er op eigen kracht niet in slaagt een reguliere baan te vinden, spannen wij ons in om deze sterker te maken in zijn concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Voor mensen die niet in staat zijn om zelf te solliciteren, treden wij op als intermediair naar werkgevers. Ook proberen wij met werkgevers en organisaties zinvolle werktrajecten te vinden voor mensen die (nog) niet bemiddelbaar zijn voor een reguliere baan.
De aanpak in 2015 is nog meer verfijnd met de komst van nieuwe doelgroepen Participatie wet zoals voormalige Wajongers.

  1. Instroom voorkomen we met de  combinatie van passende en preventieve re-integratie ondersteuning zoals samenwerking met PRO/VSO scholing en handhaving.
  2. Intensieve  inzet op participatie mogelijkheden voor het bestaande klantenbestand Participatiewet met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)