2.3.1 Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie)

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 2.3.1 Activeren bij zoeken naar werk (re-integratie)

Wij bieden kansen aan mensen die geen betaalde baan hebben om de regie over het eigen leven te kunnen (her)pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen om die kansen te benutten. Hierbij is maatwerk belangrijk omdat het uitgangspunt is dat mensen maximaal worden aangesproken op hun eigen mogelijkheden.

Werkzoekenden activeren en ondersteunen bij het vinden van een baan doen wij door:

 • een intakegesprek over rechten, plichten, verwachtingen en handhaving;
 • een competentie- en interessetest voor geschikte beroepen en eventueel noodzakelijk kwalificerende scholing;
 • aanbieden van workshops hoe presenteer ik mezelf/sollicitatietraining snel aan de slag;
 • individuele coaching en begeleiding;
 • acquireren van werkplekken voor klanten die specifiek sollicitatievaardigheden en communicatieve eigenschappen missen;
 • ondersteuning bij de inzet van de tegenprestatie.
 • innovatie van begeleidingstrajecten door nieuwe bedrijven die zich aanmelden: zij presenteren zich op 1 dag bij het team werk waarna gezamenlijke beoordeeld wordt of dit een toegevoegde waarde kan zijn voor ondersteuning van onze doelgroep. Hiermee anticiperen we ook op een scherp inkoopbeleid voor datgene wat nodig is voor de doelgroep en nemen we tijdig afscheid van datgene niet meer opportuun is.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming
2015

Werkelijk
2015*

 1. Klanten Regulier werk

< 6 mnd weer aan het werk

> 6 mnd in beweging krijgen

 • aantal deelnemers sollicitatie training
 • aantal deelnemers project snel aan de slag
 • aantal reguliere plaatsingen
 • aantal stages/werken met behoud van uitkering

toename
10%

afname 40%
toename 15%

stabiel

stabiel

2. Klanten Beschut werk
    (voormalig beschut werk
    nu loonkostensubsidie)

 • aantal klanten met loonkosten-subsidie volgens verordening P wet

10% doelgroep

toename
100%

3. Participatie Zorgklanten

 • aantal maatschappelijke instellingen tegenprestatie
 • aantal deelnemers tegenprestatie

toename 10%

toename 5%

stabiel

stabiel

*percentages ten opzichte van stand 2014. Stabiel betekent geen toe- of afname

Toelichting bij onderdelen:

 1. Sollicitatietrainingen zijn verfijnd en gericht op de specifieke behoefte van doelgroepen zoals nieuwkomers: project snel aan de slag is doorontwikkeld gericht op gespreksvaardigheden in relatie tot ziektebeelden
 2. Met de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015 is de feitelijke omschrijving “Beschut Werk” onjuist. De WSW is vanaf begin 2015 gesloten voor nieuwe gevallen.Het gaat hier om een doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor blijvend het instrument loonkostensubsidie kan worden ingezet. In 2015 is het aantal van 6 naar 12 gestegen vandaar de toename van 100%.