6.1.5 Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.1.5 Stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer

De gemeente stimuleert particulier en agrarisch natuurbeheer. Daarmee wordt de betrokkenheid van agrariërs en andere inwoners bij het beheer van natuur en landschap vergroot. Zo heeft er bijvoorbeeld  voorbereidend overleg plaatsgevonden over planvorming rond Park Holthuizen. De recreatiemaatschappij verkoopt haar eigendom van ruim 20 ha aan een particuliere initiatiefnemer voor herontwikkeling van de oude boerderij op het terrein. De gemeente ondersteunt die initiatiefnemer onder andere als het gaat om het zoeken naar logische beheervormen en benut daarbij haar netwerk van beheerders. De plannen voor Park Holthuizen zijn nog in een pril stadium.