6.1.4 Verwerving realiseren tussen landbouw, landschap en natuur

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.1.4 Verwerving realiseren tussen landbouw, landschap en natuur

De gemeente faciliteert bedrijven die hun bedrijvigheid willen beëindigen dan wel wilden uitbreiden of verbreden. Ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen kunnen gebruik maken van de functieveranderingsregeling. In 2015 is het beleid voor functieverandering aangepast. Aanleiding hiervoor was de oude regeling die moeilijk van de grond kwam. Vele nieuwe initiatiefnemers hebben zich na vaststelling van het nieuwe beleid bij de gemeente gemeld. Vastgelegd is dat elke initiatiefnemer een vaste bijdrage aan het landschapsfonds moet doen. Deze bijdrage zal worden besteed aan beplanting in het buitengebied conform één van de maatregelen uit het landschapsontwikkelingsplan. Met de sloop van oude bedrijfsbebouwing wordt verrommeling van het landschap tegen gegaan en een ruimtelijke kwaliteitsslag gerealiseerd, waarvan zowel bewoners als recreanten profiteren.