6.2.5 Recreatief versterken van groene ruimte in Park Lingezegen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.2.5 Recreatief versterken van groene ruimte in Park Lingezegen

Dit programmadoel is inhoudelijk verbonden aan programmadoel 6.1.3.
Zie het verslag onder 6.1.3.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Afronding en oplevering laatste maatregelen Park Lingezegen

Aantal fiets-/wandelverbindingen of aansluiting van paden op woonkern

Aantal ingerichte locaties

3

2

2

1

Realisatie van enkele onderdelen is uitgesteld in verband met de inpassing van de A15 en in verband met een nog lopende grondverwerving die overigens wel zal worden geëffectueerd.