6.2.6 Tegengaan verrommeling in het buitengebied

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.2.6 Tegengaan verrommeling in het buitengebied

Vastgestelde kaders zoals het bestemmingsplan en beleidsregels voor functieverandering, vormen voor de gemeente belangrijke instrumenten om plannen te kunnen toetsen, om verdere verrommeling tegen te gaan en waar mogelijk verrommeling te laten afnemen. Een duidelijk beeldkwaliteitskader voor het buitengebied bestaat er niet. Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen om een kader op te laten stellen voor welstand, waarbij niet alleen het buitengebied wordt meegenomen, maar ook de kernen. In 2016 zal het document worden opgesteld.