6.2.4 Ontwikkelen Fort Pannerden als de parel van het Lingewaards landschap

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.2.4 Ontwikkelen Fort Pannerden als de parel van het Lingewaards landschap

In de periode 2013-2015 is intensief gewerkt aan de herbestemming van Fort Pannerden als informatie- en beleveniscentrum. In nauwe samenwerking met de Stichting tot behoud en ontwikkeling van Fort Pannerden (de beheerstichting), de vrijwilligersorganisatie Vereniging Vrienden van Fort Pannerden en de partners Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland is een exploitatieconcept en een inrichtingsplan uitgewerkt.
In 2015 is gestart met de uitvoerende werkzaamheden voor de nieuwe inrichting, daarbij waren ook vele bouwkundige werkzaamheden nodig om de inrichting van een informatie- en beleveniscentrum mogelijk te maken. De beheerstichting zal vanaf april 2016 de exploitatie op zich nemen. De financiering is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de Stadsregio, Gemeente Lingewaard (parkeervoorzieningen) en fondsenbijdragen via de beheerstichting.
Medio april 2016 wordt het fort officieel geopend. Het wordt daarmee naast Kasteel Doornenburg een aantrekkelijke toeristische attractie voor Lingewaard en de Gelderse Poort.