6.1.1 Versterken biodiversiteit

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 6.1.1 Versterken biodiversiteit

Het versterken van de biodiversiteit maakt onderdeel uit van diverse projecten en activiteiten. In Park Lingezegen en in de uiterwaarden vindt verbetering van de biodiversiteit plaats bij uitvoering van natuurprojecten. Particulieren in het buitengebied dragen ook hun steentje bij. Zo hebben een aantal particulieren afgelopen jaar meegedaan met een subsidieregeling voor beplanting in het glastuinbouwgebied Huissen Angeren en hebben autochtoon plantmateriaal aangeplant. Wegens succes is het project in het najaar van 2015 nogmaals gestart en zullen er begin 2016 drie keer zoveel deelnemers gebruik maken van beplantingssubsidie en groen aanplanten op hun erf ter bevordering van de biodiversiteit en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de boomfeestdag 2015 zijn meer dan 10.000 autochtone struiken geplant op zowel gemeentelijk als particulier grondgebied. Op diverse plekken zijn stroken met bloembollen geplant specifiek gericht op het voor een lange tijd aanbieden van voedsel voor insecten waaronder bijen en vlinders. Wat betreft beheer hebben we in 2015 weer schapen ingezet bij groenbeheer. Verder hebben we in 2015 diverse initiatiefnemers geadviseerd ten aanzien van aanplant van passend groen in het kader van functieverandering en vergunningaanvragen.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Aanplant autochtoon plantmateriaal

% indien autochtoon mat. wenselijk en leverbaar is

75%

75%