9.2 Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 9.2 Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu

Milieudoelstellingen krijgen steeds meer maatschappelijke aandacht. Binnen de mogelijkheden van de gemeentebegroting spannen wij ons in om maximaal bij de dragen aan verbeteringen van deze milieudoelstellingen. Zo is er 2015 meer dan de landelijke gemiddeld afval gescheiden bij het aanbieden van huishoudelijk afval en is er fors bespaard op het energieverbruik van de openbare verlichting. Daarnaast is gestart met het uitvoering geven aan het duurzaamheidsprogramma van gemeentelijke gebouwen.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)