9.3 Samen met bewoners leefomgeving verbeteren

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 9.3 Samen met bewoners leefomgeving verbeteren

Inwoners worden steeds meer betrokken bij hun eigen leefomgeving. Bewustwording dat niet alles bij de gemeente op het bordje ligt neemt toe door het directe contact tussen de gemeente en de inwoners. Inwonersparticipatie, overheidsparticipatie en de inspanningen via de wijkplatforms dragen bij aan deze bewustwording. Tevens beschikken we steeds meer over laagdrempelijke mogelijkheden om klachten en meldingen te kunnen doorgeven aan de gemeente (telefonisch, internet en aan het loket). Medewerkers werkzaam binnen het vakgebied openbare ruimte handelen zoveel mogelijk de klachten en meldingen dagelijks af. Belangrijk aandachtspunt is en blijft dat de gemeente wel zorg draagt voor een adequaat basisonderhoud. Dit zijn we overigens ook wettelijk verplicht. Om onze inwoners echt betrokken te maken zijn nog wel veel inspanningen nodig.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)