9.3.2 Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door inwoners

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 9.3.2 Adoptie (geheel of gedeeltelijk) door inwoners

De adoptie van openbaar groen gaat steeds meer leven onder de inwoners van Lingewaard. In 2015 hebben tien inwoners/bedrijven groen in hun straat of wijk geadopteerd. Hiermee komt het totaal adoptanten op 39. Het project gaat nog steeds voortvarend. Een adoptant in Gendt heeft de overeenkomst opgezegd vanwege bedrijfsbeëindiging, maar deze ruimte is meteen ingevuld door een andere adoptant (lokale ondernemer). Daarnaast heeft de gemeente inmiddels een wachtlijst met mogelijke adoptanten. De gemeente heeft het onderhoud van de provinciale rotonde bij de Essenpas in Bemmel overgenomen van de provincie en vervolgens ter adoptie uitgegeven.

Reststroken groen
Het project verkoop reststroken groen is in september 2015 gestart in de kern Haalderen. Hoofddoel van het project is de (kadastrale) grenzen van percelen helder en duidelijk vast te leggen, zodat er nooit misverstanden kunnen ontstaan over wie de eigenaar van een perceel is. In 2016 zullen de kernen Doornenburg en Gendt worden opgepakt. Het project reststroken kent een doorlooptijd van drie jaren.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Inwoners stimuleren om verantwoordelijkheid voor hun eigen woonomgeving te nemen en daarvoor onderhoudsafspraken aan te willen gaan.  

Toename aantal onderhoudsovereenkomsten

3%

3%