8.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

In 2015 heeft de gemeente Lingewaard ambtelijke ondersteuning geboden aan de lokale energiecoöperatie Lingewaard Energie om  het plan voor het drijvend zonnepark op Bergerden verder te ontwikkelen en uit te voeren.
In december 2016  heeft de gemeenteraad een nieuw beleidsplan duurzaamheid vastgesteld. Hierin zijn de  doelstellingen over duurzame energie verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Lingewaard heeft samen met de gemeente Overbetuwe het voortouw genomen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de doortrekking van het warmtenet tussen Arnhem en Nijmegen en de aansluiting van ons tuinbouwgebied hiervan.
In het kader van de tuinbouwontwikkeling is subsidie gegeven aan een aantal verduurzamingsprojecten op tuinbouwbedrijven. Het betrof voornamelijk projecten gericht op duurzame energie en energie-efficiëntie.  Met circa 2 ton aan subsidiegelden hebben ondernemers circa 6 ton geïnvesteerd. Hierbij zijn 483.600 m3 aardgas en 255.741 kwh stroom, 600.000 kg hout en bijna een ton CO2 bespaard.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Subsidieverlening

Aantal initiatieven dat extra wordt ondersteunt

3

3

Faciliteren initiatieven

tevredenheid

7,5

*

* Tevredenheid is niet gemeten, dit gebeurt in 2016.