8.2 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 8.2 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven

Onze belangrijkste taak was het faciliteren van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Via de subsidieverordening glastuinbouw hebben wij tuinders gesteund bij het realiseren van duurzame projecten.  Ook hebben wij Lingewaard Energie ondersteund bij de realisatie van het drijvend zonnepark.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)