8.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

Bij de verduurzaming van onze eigen organisatie zijn ook vorderingen gemaakt. Zo is er een nieuwe elektrische bestelauto aangeschaft en is de gemeentelijke organisatie overgegaan tot een beter systeem van afvalscheiding. Ook heeft de gemeente een modelovereenkomst opgesteld om  het plaatsen van zonnepanelen mogelijk te maken op gebouwen die door derden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij het dorpshuis Haalderen. Voor duurzaam inkopen is er in 2015 geen speciale aandacht geweest bij gebrek aan ambtelijke capaciteit. Wel heeft het Team Inkoop medewerkers regelmatig op het belang hiervan geattendeerd.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Duurzaam inkopen

Aantal inkooptrajecten met bijz. aandacht voor duurzaamheid

3

3

Verduurzaming gem. vastgoed

Aantal gebouwen dat naar energieklasse A of B gaat

2

*

Verduurzaming gem. bedrijfsvoering

Vermindering energiegebruik en afvalstromen

- 10 % gemiddeld per werknemer

- 10 % gemiddeld per werknemer

* De beoordeling van het energielabel van gebouwen zijn uitgezet en de resultaten daarvan komen in het eerste kwartaal van 2016.