8.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 8.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag

Ook in 2015 zijn weer vele activiteiten ondernomen om inwoners aan te zetten tot energiebesparing. Naast de derde duurzaamheidsmarkt op een rijk hebben wij twee goed bezochte  informatieavonden georganiseerd over woningisolatie respectievelijk de HR-e ketel. Wij hebben de subsidieregeling woningisolatie van de Provincie uitgevoerd. Door hierover regelmatig te communiceren, is de subsidiepot volledig benut.  Een voortzetting van het project ‘Slim Lingewaard’ (wijkgerichte collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen) is in 2015 niet gelukt bij gebrek aan belangstelling. Daarom is er door Lingewaard Energie een gemeentebrede collectieve inkoopactie opgezet die in 2016 gaat draaien. .

In 2015 hebben wij het wijkproject ‘de knop om’, voortgezet, waarin buren met elkaar energie besparen. Het project draait in Gendt in de wijken de Dries en Molenwijk.  In het  1e stookseizoen (oktober 2014 tot mei 2015) hebben in totaal  42 huishoudens meegedaan. Er is een gemiddelde energiebesparing bereikt van 15%. Ook hebben  parallel aan het project energiebesparingslessen op basisschool de Tichelaar en basisschool de Donatushof plaatsgevonden.

Ter bevordering van duurzaam mobiliteitsgedrag zijn nieuwe fietsenstallingen langs HOV lijn 300 en vier nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s in de gemeente geplaatst.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Collectief inkopen in buurtprojecten van isolatie en zonnepanelen

Aantal inwoners dat deelneemt en overgaat tot aanschaffing

+ 10% t.o.v. 2014.

+ 10% t.o.v. 2014.

Wijkproject huishoudelijke energiebesparing

Aantal huishoudens dat deelneemt

10 % van de huishoudens in wijken.

10 % van de huishoudens in wijken.