8.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 8.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag

In 2015 hebben wij inwoners geïnformeerd over duurzame alternatieven en gezorgd voor de nodige informatie en infrastructuur.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)