7.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties

De voortgang van de prestatieafspraken staan steeds op de agenda van de bestuurlijk overleggen (6x per jaar) met de corporaties. Door gewijzigde wet- en regelgeving zullen afspraken meer aangepast worden aan het gemeentelijke woonbeleid. Hier is in 2015 een start mee gemaakt.
Door een wetswijzigingen worden vanaf 2015 de huurdersorganisaties nu ook betrokken bij de prestatieafspraken en beleidsvorming.